ПРОГРАМА БАЗОВАНА НА НАУКОВИХ ДАНИХ, ДОКАЗОВИХ МЕТОДАХ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯХ ВООЗ

Для психологів, психотерапевтів, психіатрів, HR-фахівців, менеджерів організацій та власників бізнесу

Про освітню програму

Освітня програма "Психічне здоров'я в організаціях" розроблена з метою підготовки нової генерації фахівців. Їхнє завдання - турбота про психічне здоров'я працівників організацій (промоція здоров'я, превенція розладів, плекання сприятливого середовища). Результат роботи - ефективність та продуктивність праці команд, зростання конкурентноздатності та прибутковості організацій. І найголовніше, що досягається це за рахунок покращення психологічного добробуту та якості життя людей.

ЯК ВИТРАТИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я
ПЕРЕТВОРИТИ НА ІНВЕСТИЦІЇ?

Розлади психічного здоров’я (серед яких депресія, тривожні розлади, розлади пов’язані із травмою та стресом, розлади харчової поведінки тощо) чинять суттєвий вплив на якість життя людини, істотно погіршуючи його. При цьому, від 60 до 70% людей, які мають розлади, є діючими працівниками організацій.

Дослідження та оцінки ситуації у сфері психічного здоров’я в організаціях, здійснені у Великобританії, Австралії, США показують, що 1 долар, інвестований у психічне здоров’я працівників може принести від 2 до 4 доларів прибутку. Як це досягаєтеся?

Наукові знання та методи з доведеною ефективністю

Інвестувати зусилля, час та фінанси у інтервенції з низькою результативність - є безвідповідальне марнування ресурсу. Саме тому слід будувати роботу на науковому ґрунті та використовувати інтервенції, в основі яких лежать методи, ефективність яких є доведеною.

Ретельний аналіз наявної в організації ситуації

Немає сенсу здійснювати інтервенції без попереднього вивчення наявної ситуації та аналізу конкретних проблем. Перший крок роботи - визначення причин проблем та мішеней для інтервенцій.

Продумана і чітко сфокусована система інтервенцій

Будь-які інтервенції мають бути системними та комплексними з врахуванням психологічного, соціального, соматичного, фізичного компонентів. Основними заходами, які входять у таку систему, є психоедукація, консультування, групові та індивідуальні втручань, реорганізація робочого простору тощо.

Оцінка та моніторинг результатів

Гарантією якості та підтримки дієвості системи є оцінка результатів, відстеження короткотермінових та довготривалих наслідків, порівняння із попередньою ситуацією. Для працівників важливо знати, що змінилося на краще. Для власників - які інвестиції призводять до результату. Для фахівців – що є основою для адвокації інтервенцій.

Тривалість та неперервність роботи

Турбота про психічне здоров'я має стати щоденною практикою. Тематика здоров'я та розладыв має позбавитися стигми, страху та табуювання. Психологічний добробут та якість життя працівників - стати звчиними умовами праці.

Чотири причини

інвестувати у психічне здоров'я
працівників

Як опікуються

психічним здоров'ям працівників
у різних країнах світу?

Національні програми

та плани дій щодо психічного здоров'я в організаціях

Унікальність програми

Програма побудована на основі доказових методів, наукових даних і рекомендацій ВОЗ, і є єдиною в Україні, яка готує фахівців до системної роботи із психічним здоров’ям на робочому місці.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Програму буде подано на акредитацію до CPD Certification Service (London). Continuing Professional Development є складовою політик розвитку працівників зарубіжних організацій. Бали/години, отримані в межах акредитованих програм, стають істотною конкурентною перевагою фахівця.

Отримати повний сертифікат, із позначкою про акредитацію курсу в CPD Certification Service зможуть лише ті учасники, які пройшли повний курс та виконали усі його вимоги.

Компетентності

Міждисциплінарні компетентності у поєднанні з вузькоспеціалізованими знаннями дають можливість стати «агентами змін» у суспільстві

Ефективність

Дієві та ефективні інструменти підтримки психічного здоров’я в організаціях – від короткотермінових інтервенцій до супроводу системних організаційних змін

Спільнота

Програма реалізується із перспективою творення спільноти фахівців, зосереджених на підтримці психічного здоров'я працівників організацій

МОДУЛЬНІСТЬ

Програма має модульну структуру, при якій очно Ви навчатиметеся 3 дні щоквартально

ЛОКАЛІЗАЦІЯ

Програма може реалізовується одразу в кількох містах, і Ви зможете обрати зручне місто для навчання. Ви можете запропонувати своє місто, і допомогти розпочати програму в ньому!

СУПЕРВІЗІЇ

Між модулями учасники мають супервізовану підтримку своєї практики в межах програми

>

Ми підготувати для Вас повний опис програми, в якому Ви знайдете детальну інформацію про зміст програми, майбутні компетентності, опис структури навчання, дати навчання та вартість програми

Структура програми

Програма розроблена таким чином, щоб забезпечити можливість поєднувати працю та навчання, апробовувати здобуті компетентності на практиці й робити це під супервізійним супроводом фахівців. Кожен модуль курсу містить як теоретичний, так і практичний компоненти, а методика навчання відпочатку сфокусована на командному стилі праці.

Ви можете придбати весь курс (18 000 UAH), або купувати по-модульно, обравши ті блоки, які Вам необхідні (вартість окремого модуля 5000 грн.).

13.09.2019

Модуль 1.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я, ЙОГО РОЗЛАДИ ТА МЕТОДИ СКРИНІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

20.12.2019

Модуль 2.
ПРОМОЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПРЕВЕНЦІЯ РОЗЛАДІВ у ОРГАНІЗАЦІЯХ

18.09.2020

Модуль 3.
ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

30.10.2020

Модуль 4.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА АДВОКАЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВʼЯ ПРАЦІВНИКІВ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ

Випускники програми, за умови успішного її завершення, володітимуть такими компетентностями:

ЗНАННЯ РОЗЛАДІВ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я та УМІННЯ РОБИТИ СКРИНІНГ

Робити оцінку стану психічного здоров’я працівників організації, використовуючи сучасні валідні інструменти. Будувати організаційну карту психічного здоров’я. Розуміти чинники психічних розладів та психологічних складнощів. Визначати мішені для системних інтервенцій.

ПРЕВЕНЦІЯ РОЗЛАДІВ та ПРОМОЦІЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Розробляти та впроваджувати в організаціях превентивні програми щодо розладів психічного здоров’я. Організовувати просвітницькі та антистигматизуючі кампанії. Сприяти побудові робочого простору (фізичного та соціального) у спосіб, який сприяє психічному здоров’ю персоналу з огляду на виявлені мішені.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРВЕНЦІЙ

Формувати набір індикаторів для оцінки. Аналізувати прямі та непрямі втрати організації та суспільства від розладів психічного здоров’я. Співвідносити втрати та інвестиції із потенційним прибутком / зменшенням втрат. Здійснювати адвокацію інтервенцій та внутрішній фандрейзинг.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Розробляти та впроваджувати в організаціях системи заходів з підтримки працівників, які мають поширені розлади психічного здоров’я. Пристосовувати робоче місце до потреб працівників. Надавати базову підтримку працівникам з психічними розладами і навчати цьому персонал організації.

15

Вітаємо наших випускників - першу в Україні групу фахівців, сертифікованих консультантів із психічного здоров'я в організаціях!!!

Запитайте нас

Якщо Ви маєте запитання, думки, пропозиції - Ви можете одразу їх нам написати :) info@mh-solutions.pro або телефонуйте +38 093 131 63 24 (Віталій Климчук)

Підпишіться на новини

Якщо Ви хочете отримувати від наc новини - введіть у поле підписки свій e-mail